Giải bài 1 trang 71 sgk sinh học 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 71 SGK sinh học lớp 9

Đề bài: Hiện tượng đa bội hóa và thể đa bội là gì? Cho ví dụ.

Trả lời:

- Hiện tượng đa bội hóa là trường hợp bộ NST trong tế bào sinh dưỡng tăng lên theo bội số của n (nhiều hơn 2n). Hiện tượng đa bội hóa tạo ra thể đa bội.

-  Cơ thể mang các tế bào sinh dưỡng có bộ NST tăng lên theo bội số n (lớn hơn 2n) gọi là thể đa bội.

Ví dụ: củ cải đường có tứ bội 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 1 trang 71 sgk sinh học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
01/09/2018    00:17 AM
01/09/2018    00:17 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu