Bài 1 trang 71 SGK Lịch sử 9

Xuất bản: 23/01/2019 - Cập nhật: 17/01/2024 - Tác giả: Giangdh

Bài 1 trang 71 SGK Lịch sử 9: Tại sao nói sự ra đời của ba tổ chức Cộng sản vào năm 1929 là xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam?

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Tại sao nói sự ra đời của ba tổ chức Cộng sản vào năm 1929 là xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam?

Trả lời Bài 1 trang 71 Lịch sử 9

1. Hoàn cảnh lịch sử:

- Cuối năm 1928 đầu năm 1929, phong trào dân tộc dân chủ mà đặc biệt là phong trào công nông phát triển mạnh mẽ theo con đường vô sản.

- Tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên không còn phù hợp trước bối cảnh trên.

⟹ Từ đó, đặt ra yêu cầu phải thành lập một tổ chức cộng sản để lãnh đạo phong trào.

2. Ba tổ chức cộng sản ra đời:

Do quan điểm khác nhau trong chủ trương thành lập đảng cộng sản nên đã có liên tiếp 3 tổ chức cộng sản ra đời:

  • Ở Bắc Kỳ: những hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên đã thành lập Đông Dương Cộng Sản đảng (17-6-1929). Tổ chức đã đáp ứng yêu cầu của cách mạng nên được đông đảo nhân dân ủng hộ.
  • Các hội viên tiên tiến trong bộ phận Hội Việt Nam Cách Mạng thanh niên ở Trung Quốc và Nam Kỳ thành lập An Nam Cộng sản đảng (7-1929 tại Hương Cảng - Trung Quốc).
  • Ở trung Kỳ: sự ra đời của 2 tổ chức cộng sản trên đã tác động mạnh mẽ đến Tân Việt Cách mạng đảng. Các đảng viên tiên tiến của Tân Việt từ lâu đã chịu ảnh hưởng của Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh niên cũng tách ra thành lập Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn (9-1929).

⟹ Như vậy, chỉ trong năm 1929 đã có sự ra đời của 3 tổ chức Cộng sản. Sự ra đời của 3 tổ chức này là xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam.

3. Bổ sung thêm các thông tin có thể bạn cần biết:

Cách mạng Việt Nam là một quá trình đấu tranh lâu dài, trải qua nhiều giai đoạn, với nhiều lực lượng tham gia. Sự ra đời của ba tổ chức Cộng sản vào năm 1929 là một bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của phong trào cách mạng Việt Nam, đồng thời là xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam.

Thứ nhất, sự ra đời của ba tổ chức Cộng sản là kết quả của sự phát triển của phong trào yêu nước Việt Nam theo khuynh hướng vô sản.

Từ cuối thế kỷ XIX, phong trào yêu nước Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, những phong trào này đều mang tính chất dân tộc, chưa có một đường lối cách mạng đúng đắn, dẫn đến thất bại.

Sau khi thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Nguyễn Ái Quốc đã tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam. Chủ nghĩa Mác-Lênin đã soi sáng con đường giải phóng dân tộc của Việt Nam, đưa phong trào yêu nước Việt Nam theo khuynh hướng vô sản.

Thứ hai, sự ra đời của ba tổ chức Cộng sản là sự đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Trong những năm 20 của thế kỷ XX, phong trào công nhân Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Các cuộc đấu tranh của công nhân nổ ra liên tiếp, có quy mô rộng lớn và thu hút đông đảo quần chúng tham gia.

Sự phát triển của phong trào công nhân đã đặt ra yêu cầu phải có một lực lượng lãnh đạo cách mạng, đoàn kết, tập hợp và lãnh đạo quần chúng đấu tranh.

Thứ ba, sự ra đời của ba tổ chức Cộng sản là sự chuẩn bị của Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

Ba tổ chức Cộng sản đã góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, xây dựng cơ sở Đảng, chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tóm lại, sự ra đời của ba tổ chức Cộng sản vào năm 1929 là một bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của phong trào cách mạng Việt Nam, đồng thời là xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam. Sự ra đời của ba tổ chức Cộng sản đã góp phần tích cực vào việc chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

----------

» Truy cập doctailieu.com mỗi ngày để cập nhật đáp án Bài 2 trang 71 sgk Sử 9 hoặc hướng dẫn giải các dạng bài tập sách giáo khoa Lịch sử lớp 9 khác.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM