Bài 1 trang 7 sgk Sinh 8

Xuất bản: 20/10/2018

Giải bài 1 trang 7 sgk Sinh học 8, đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa người và động vật lớp Thú.

Đề bài

Trình bày những đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa người và động vật lớp Thú.

» Ôn tập Câu hỏi bài 1 trang 6 sgk Sinh 8

Hướng dẫn giải
Bài 1 trang 7 sgk Sinh 8

Những đặc điểm giống và khác nhau giữa người và động vật thuộc lớp Thú là:

- Giống nhau: Có lông mao, đẻ con, có tuyến sữa và nuôi con bằng sữa.

- Khác nhau: Người biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động vào những mục đích nhất định: có tư duy, tiếng nói và chữ viết.

» Xem tiếp Bài 2 trang 7 sgk Sinh 8

----------------------------------------------------------

» Truy cập doctailieu.com để cập nhật đầy đủ đáp án các bài tập trong Chương 1. Khái quát về cơ thể người - sgk Sinh 8 hoặc hướng dẫn soạn Sinh học lớp 8 khác.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM