Mục lục bài học
Giải hóa 12

Bài 1 trang 7 sgk Hóa học lớp 12

Hướng dẫn cách giải chi tiết và đáp án bài tập 1 trang 7 sách giáo khoa Hóa học 12

Đề bài

Những phát biểu sau đây đúng hay sai ?

a) Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol.

b) Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm COO- .

c) Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử CnHnO2, với n ≥ 2.

d) Hợp chất CH₃COOC₂H₅ thuộc loại este.

e) Sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol là este.

Hướng dẫn giải

- Nắm được khái niệm este: Khi thay nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR thì được este.

- Biết cách lập công thức tổng quát của este: CnH₂n + 2 - 2k (k=π + vòng)

Đáp án bài 1 trang 7 sgk Hóa học lớp 12

a) S. Ví dụ phản ứng giữa axit vô cơ và ancol không phải là este           

b) S. Vì phân tử este không có anion COO-

c) Đ                  

d) Đ                            

e) S. Ví dụ phản ứng giữa axit vô cơ và ancol không phải là este

»Tham khảo thêm cách giải Bài 2 trang 7 SGK Hóa lớp 12

--------------------------------------------------------------------

Các bạn vừa xem lời giải mẫu của bài tập 1 trang 7 sách giáo khoa Hóa lớp 12. Truy cập website doctailieu.com thường xuyên để cập nhật nhanh nhất các phương pháp giải bài tập Hóa 12 (cơ bản và nâng cao).

doctailieu.com
Tải về
16/07/2018    00:16 AM
16/07/2018    00:16 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top