Đáp án bài 1 trang 68 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 68 SGK sinh học lớp 9 để biết được sự biển đổi số lượng ở một cặp NST thường thấy ở những dạng nào

Đề bài:

Sự biến đổi số lượng ở một cặp NST thường thấy ở những dạng nào?

Trả lời:

Sự biến đổi số lượng ở một cặp NST thường thấy ở dạng thể ba nhiễm (2n +1) và thể một nhiễm( 2n -1)

doctailieu.com
Tải về
31/08/2018    16:39 PM
31/08/2018    16:39 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu