Đáp án bài 1 trang 68 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 68 SGK sinh học lớp 9 để biết được sự biển đổi số lượng ở một cặp NST thường thấy ở những dạng nào

Đề bài:

Sự biến đổi số lượng ở một cặp NST thường thấy ở những dạng nào?

Trả lời:

Sự biến đổi số lượng ở một cặp NST thường thấy ở dạng thể ba nhiễm (2n +1) và thể một nhiễm( 2n -1)

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 1 trang 68 sgk sinh học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
31/08/2018    16:39 PM
31/08/2018    16:39 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu