Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải hóa lớp 12: Đáp án bài 1 trang 64 SGK hóa học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 64 sách giáo khoa hóa học lớp 12

Đề bài

Cho các polime: polietilen, xenlulozo, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6, polibutadien. Dãy các polime tổng hợp là

A. polietilen, xenlulozo, nilon-6, nilon-6,6.

B. polietilen, polibutadien, nilon-6,nilon-6,6.

C. polietilen, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6.

D. polietilen, nilon-6,6, xenlulozo.

Hướng dẫn giải

Nắm được khái niệm polime tổng hợp: Polime tổng hợp là polime do con người tổng hợp.

Đáp án bài 1 trang 64 sgk hóa học lớp 12

Đáp án B

doctailieu.com
Tải về
21/07/2018    00:06 AM
21/07/2018    00:06 AM
Back to top