Lời giải bài 1 trang 63 SGK toán đại số và giải tích lớp 11

Hướng dẫn giải bài 1 trang 63 SGK đại số và giải tích lớp 11. Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất, Phép thử và biến cố

1. Đề bài

Gieo một đồng tiền ba lần:

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Xác định các biến cố:

A: "Lần đầu xuất hiện mặt sấp";

B: "Mặt sấp xảy ra đúng một lần";

C: "Mặt ngửa xảy ra ít nhất một lần".

2. Đáp án

a)Không gian (KG) mẫu: gồm 8 phần tử

Ω ={SSS, SSN, SNS, SNN, NSS, NSN, NNS, NNN}.

Trong đó S là kí hiệu mặt sấp và N là kí hiệu mặt ngửa.

b)

+ A = {SSS, SSN, SNS, SNN},

+ B = {SNN, NSN, NNS},

+ C = {SSN, SNS, SNN, NSS, NSN, NNS, NNN} = Ω\{SSS}.

doctailieu.com
Back to top