Lời giải bài 1 trang 63 SGK toán đại số và giải tích lớp 11

Hướng dẫn giải bài 1 trang 63 SGK đại số và giải tích lớp 11. Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất, Phép thử và biến cố

1. Đề bài

Gieo một đồng tiền ba lần:

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Xác định các biến cố:

A: "Lần đầu xuất hiện mặt sấp";

B: "Mặt sấp xảy ra đúng một lần";

C: "Mặt ngửa xảy ra ít nhất một lần".

2. Đáp án

a)Không gian (KG) mẫu: gồm 8 phần tử

Ω ={SSS, SSN, SNS, SNN, NSS, NSN, NNS, NNN}.

Trong đó S là kí hiệu mặt sấp và N là kí hiệu mặt ngửa.

b)

+ A = {SSS, SSN, SNS, SNN},

+ B = {SNN, NSN, NNS},

+ C = {SSN, SNS, SNN, NSS, NSN, NNS, NNN} = Ω\{SSS}.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Lời giải bài 1 trang 63 SGK toán đại số và giải tích lớp 11 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu