Giải bài 1 trang 62 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 62 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Cơ học.

Đề bài

Chuyển động cơ học là gì? Cho hai ví dụ.

Lời giải đáp án

Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của một vật theo thời gian so với vật khác.

Ví dụ:

- Ô tô chuyển động so với cây hai bên đường.

- Quả táo rơi từ trên cây xuống.

doctailieu.com
Tải về
Back to top