Đáp án câu hỏi trang 61 sách giáo khoa toán 6 tập 2

Xem cách làm và đáp án của câu hỏi trang 61 sgk toán 6 tập 2

Đề bài:

Để đi từ nhà đến trường, trong số 40 học sinh lớp 6B có 6 bạn đi xe buýt, 15 bạn đi xe đạp, số còn lại đi bộ. Hãy tính tỉ số phần trăm số học sinh lớp 6B đi xe buýt, xe đạp, đi bộ so với học sinh cả lớp rồi biểu diễn bằng biểu đồ cột.

Đáp án:

- Tỉ số phần trăm số học sinh lớp 6B đi xe buýt so với học sinh cả lớp là: tỉ số đi bus

- Tỉ số phần trăm số học sinh lớp 6B đi xe đạp so với học sinh cả lớp là: tỉ số đi xe đạp

- Tỉ số phần trăm số học sinh lớp 6B đi bộ so với học sinh cả lớp là:

100% - ( 15% + 37,5%) = 47,5%

Đáp án bài 1 trang 61 sgk toán 6 tập 2
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu