Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải bài 1 trang 60 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 60 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Sắt có những tính chất hoá học nào ? Viết các phương trình hoá học minh hoạ.

Hướng dẫn giải

Dựa vào kiến thức đã học trang 59-60 sgk 9 để liệt kê các tính chất hóa học của Fe

Đáp án bài 1 trang 60 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 1 trang 60 sgk hóa lớp 9
 

doctailieu.com
Tải về
13/08/2018    12:47 PM
13/08/2018    12:47 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu