Bài 1 trang 6 SGK Toán 8

Hướng dẫn cách giải và đáp án bài tập 1 trang 6 sách giáo khoa Toán 8 tập 2 phần Phương trình bậc nhất một ẩn

Đề bài

Với mỗi phương trình sau, hãy xét xem x = -1 có là nghiệm của nó không:

a) 4x - 1 = 3x - 2;

b) x + 1 = 2(x - 3);

c) 2(x + 1) + 3 = 2 - x

Đáp án bài 1 trang 6 Sgk Toán lớp 8 tập 2

Thay giá trị x = -1 vào từng vế của phương trình, ta được:

a) Vế trái = 4x - 1 = 4(-1) - 1 = -5

Vế phải = 3x - 2 = 3(-1) - 2 = -5

Vế trái = Vế phải nên x = -1 là nghiệm của phương trình.

b) Vế trái = x + 1 = -1 + 1 = 0

Vế phải = 2(x - 3) = 2(-1 - 3) = -8

Vế trái ≠ Vế phải nên x = -1 không là nghiệm của phương trình.

c) Vế trái = 2(x + 1) + 3 = 2( -1 + 1) + 3 = 3

Vế phải = 2 - x = 2 - (-1) = 3

Vế trái = Vế phải nên x = -1 là nghiệm của phương trình.

» Tham khảo thêm đáp án bài tiếp theo: Bài 2 trang 6 SGK Toán 8

--------------------------------------------------------------------

Trên đây là lời giải bài 1 trang 6 sách giáo khoa Toán lớp 8 đại số, các bạn có thể tham khảo thêm hướng dẫn phương pháp giải bài tập Toán lớp 8 (Đại số và Hình học) khác tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 1 trang 6 SGK Toán 8 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu