Giải toán lớp 8: Đáp án bài 1 trang 6 SGK Toán lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 6 sách giáo khoa toán Toán lớp 8 tập 1.

Đề bài

Với mỗi phương trình sau, hãy xét xem x = -1 có là nghiệm của nó không?

a) 4x - 1 = 3x - 2;           b) x + 1 = 2(x - 3);       c) 2(x + 1) + 3 = 2 - x?

Lời giải đáp án

a) a) 4x - 1 = 3x - 2

Vế trái: 4x - 1 = 4(-1) - 1 = -5

Vế phải: 3x - 2 = 3(-1) -2 = -5

Vì vế trái bằng vế phải nên x = -1 là nghiệm của phương trình.

b) VT: x + 1 = -1 + 1 = 0

    VP: 2(x - 3) = 2(-1 - 3) = -8

Vì VT ≠ VP nên x = -1 không là nghiệm của phương trình.

c) VT: 2(x + 1) + 3 = 2(-1 + 1) + 3 = 3

    VP: 2 - x = 2 - (-1) = 3

Vì VT =VP nên x = -1 là nghiệm của phương trình.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 8: Đáp án bài 1 trang 6 SGK Toán lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
03/07/2018    17:06 PM
03/07/2018    17:06 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu