Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải lý lớp 12: Đáp án bài 1 trang 59 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 59 sách giáo khoa vật lý lớp 12

Đề bài

Hãy kể ra những đặc trưng sinh lí của âm.

Trả lời

Những đặc trưng sinh lí của âm: Độ cao, độ to, âm sắc.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải lý lớp 12: Đáp án bài 1 trang 59 SGK vật lý để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    06:26 AM
10/08/2018    06:26 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu