Đáp án bài 1 trang 59 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 59 SGK sinh học lớp 9 để biết rõ hơn về mối quan hệ giữa Gen và ARN, giữa ARN và protein

Đề bài: Nêu mối quan hệ giữa gen và ARN, giữa ARN và prôtêin

Trả lời:

  • Mối quan hệ giữa gen và ARN, giữa ARN và prôtêin được thể hiện trong sơ đồ sau 

Gen →ARN → Prôtêin.

  • Trình tự các nuclêôtit trên gen quy định trình tự các nuclêôtit trong ARN( tARN, r ARN, mARN)
  • Trình tự các nuclêôtit trên mARN quy định trình tự các axit amin trong prôtêin 
doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 1 trang 59 sgk sinh học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
30/08/2018    16:21 PM
30/08/2018    16:21 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu