Bài 1 trang 58 TBĐ Lịch sử 12

Xuất bản ngày 11/02/2019

Giải bài 1 trang 58 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy cho biết các thông tin sau

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy cho biết:

a. Tình hình ở hai miền Nam –Bắc sau cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975.

b. Việc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế.

Xem thêm: Bài 2 trang 59 TBĐ Lịch sử 12

Lời giải Bài 1 trang 58 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12

- Miền Bắc:

+ Cơ bản đã xây dựng được cơ sở vật chất - kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội.

+ Bị chiến tranh phá hoại của Mĩ tàn phá nặng nề.

- Miền Nam:

+ Hoàn toàn giải phóng, chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền Sài Gòn bị sụp đổ.

+ Chiến tranh để lại hậu quả nặng nề.

+ Di hại của xã hội cũ vẫn tồn tại.

+ Kinh tế miền Nam phát triển không cân đối.

+ Số người mù chữ chiếm tỷ lệ lớn trong dân cư.

b. Việc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế.

* Ở miền Bắc:

- Giữa năm 1976: căn bản hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế.

- Làm nghĩa vụ của căn cứ địa cách mạng cả nước và nghĩa vụ quốc tế đối với Lào, Campuchia trong thời kì mới.

* Ở miền Nam:

- Công việc tiếp quản vùng mới giải phóng được tiến hành khẩn trương.

- Thành lập các chính quyền cách mạng.

- Điều chỉnh sở hữu ruộng đất, quốc hữu hóa ngân hàng.

- Khôi phục sản xuất nông nghiệp.

- Các cơ sở sản xuất đều trở lại hoạt động.

- Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế v.v được tiến hành khẩn trương.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM