Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải bài 1 trang 58 sách giáo khoa Hóa lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 58 SGK hóa học lớp 12

Đề bài

Dung dịch chất nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh ?

A. C6H5NH2;

B. H2N-CH2-COOH;

C. CH3CH2CH2NH2;

D. 

Câu hỏi bài 1 trang 58 sgk hóa lớp 12
 

Đáp án bài 1 trang 58 sgk hóa học lớp 12

Đáp án C

doctailieu.com
Tải về
20/07/2018    16:41 PM
20/07/2018    16:41 PM
Back to top