Bài 1 trang 57 TBĐ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 57 Tập bản đồ lịch sử lớp 12, Quan sát hình 78 trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy thực hiện các yêu cầu sau
Mục lục nội dung

Câu hỏi

Quan sát hình 78 trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy:

a. Ghi tên cho bức ảnh bên vào chỗ chấm (…)

b. Cho biết ý nghĩa của Hội nghị.

Xem thêm: Bài 2 trang 157 TBĐ Lịch sử 12

Lời giải
Bài 1 trang 57 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12

a.

hội nghị mở rộng quyết định kế hoạch giải phóng miền nam

b.

- Đưa ra nhận định về tình hình cách mạng Việt Nam.

- Hội nghị đã kịp thời đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam.

- Nhấn mạnh phải biết chớp thời cơ tiến hành giải phóng miền Nam.

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM