Giải bài 1 trang 57 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 57 sách giáo khoa toán lớp 6
Mục lục nội dung

Đề bài:

Tìm tỉ số phần trăm của

a) 5 và 8;

b) 25 kg và 3/10 tạ.

Đáp án:

a) 5 và 8

Tỉ số phần trăm của 5 và 8 là : Đáp án câu d bài 1 trang 57 sgk toán 6 tập 2

b) 25kg và 3/10 tạ

Ta có: 3/10 tạ = 30 kg

Tỉ số phần trăm của 25kg và 30kg hay tỉ số phần trăm của 25kg và 3/10 tạ là:

Đáp án câu b bài 1 trang 57 sgk toán 6 tập 2

Hiền Phạm (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X