Giải bài 1 trang 57 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 57 sách giáo khoa toán lớp 6

Đề bài:

Tìm tỉ số phần trăm của

a) 5 và 8;

b) 25 kg và 3/10 tạ.

Đáp án:

a) 5 và 8

Tỉ số phần trăm của 5 và 8 là : Đáp án câu d bài 1 trang 57 sgk toán 6 tập 2

b) 25kg và 3/10 tạ

Ta có: 3/10 tạ = 30 kg

Tỉ số phần trăm của 25kg và 30kg hay tỉ số phần trăm của 25kg và 3/10 tạ là:

Đáp án câu b bài 1 trang 57 sgk toán 6 tập 2
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 1 trang 57 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu