Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài 1 trang 53 sgk Vật lí lớp 6

Hướng dẫn cách giải và đáp án bài tập 1 trang 53 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 bài Tổng kết chương 1: Cơ học.

Đề bài

Hãy nêu tên các dụng cụ dùng để đo:

a. Độ dài

b. Thể tích chất lỏng

c. Lực

d. Khối lượng

Đáp án bài 1 trang 53 sgk Vật lí lớp 6

a.    Đo độ dài là thước

b.    Đo thể tích chất lỏng là bình chia độ, chai, lọ, bình tràn hoặc ca có ghi sẵn dung tích./

c.    Đo lực là lực kế

d.    Đo khối lượng là cân.

--------------------------------------------------------------------

Tham khảo thêm:

doctailieu.com
Tải về
22/07/2018    20:08 PM
22/07/2018    20:08 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top