Bài 1 trang 52 sgk Tin học 9

Đáp án bài 1 trang 52 sách giáo khoa tin học 9Thông tin được tạo ra và lưu trữ trong máy tính ngày càng nhiều....
Mục lục nội dung

Câu hỏi:

Tại sao cần bảo vệ thông tin máy tính?

Trả lời bài 1 trang 52 SGK Tin học 9

Cần bảo vệ máy tính vì:

  • Thông tin được tạo ra và lưu trữ trong máy tính ngày càng nhiều, chúng rất quan trọng hoặc được sử dụng thường xuyên;
  • Nhiều rủi ro có thể xảy ra trong quá trình sử dụng máy tính;
  • Sự mất an toàn thông tin ở quy mô lớn hoặc ở tầm quốc gia có thể đưa tới những hậu quả vô cùng to lớn.

Bài 1 trang 52 sgk tin học 9

------------

Truy cập doctailieu.com để tham khảo đáp án những câu hỏi khác cùng Chương 2 - Một số vấn đề xã hội của tin học - Tin học 9 hoặc hướng dẫn giải bài tập sgk Tin học lớp 9 khác.

Giangdh (Tổng hợp)

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X