Giải bài 1 trang 51 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 51 sách giáo khoa toán lớp 6

Đề bài:

Theo cách trên (phần ví dụ), hãy tính số học sinh của lớp 6A thích chơi bóng bàn, bóng chuyền.

Đáp án:

- Số học sinh của lớp 6A thích chơi bóng bàn là :

45 . 2/9 = 10 ( học sinh)

- Số học sinh của lớp 6A thích chơi bóng chuyền là:

45 . 4/15 = 12( học sinh )

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu