Trả lời câu hỏi bài 1 trang 50 SGK sinh lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 50 sách giáo khoa sinh học lớp 9

Đề bài: Mô tả sơ lược quá trình tự nhân đôi của ADN.

Trả lời:

Quá trình tự nhân đôi ADN (sao chép) diễn ra qua các giai đoạn theo thứ tự sau:

-  Khi mới bắt đầu nhân đôi, phân tử ADN tháo xoắn, 2 mạch đơn trong phân tử ADN tách nhau đân dần dưới tác dụng của các enzyme.

- Sau khi được tách ra, các nuclêôtit trên mạch đơn lần lượt liên kết với các nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào theo nguyên tắc bổ sung (A-T, G-X) để tạo mạch mới.

- Khi quá trình tự nhân đôi kết thúc, hai phân tử ADN con được tạo thành rồi đóng xoắn

Kết quả : Hai phân tử ADN mới được tạo ra  có cấu tạo giống nhau và giống ADN mẹ ban đầu.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Trả lời câu hỏi bài 1 trang 50 SGK sinh lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
29/08/2018    12:16 PM
29/08/2018    12:16 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu