Bài 1 trang 5 SGK Toán lớp 8 tập 2

Tham khảo lời giải và đáp án câu hỏi bài tập 1 trang 5 Sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1, 2, 3 bài tập 1 (trang 5 SGK Toán lớp 8)

Câu hỏi 1

Hãy cho ví dụ về:

a) Phương trình với ẩn y;

b) Phương trình với ẩn u.

Lời giải đáp án câu 1

a) Phương trình với ẩn y: 15y + 1

b) Phương trình với ẩn u: 2u – 11

Câu hỏi 2

Khi x = 6, tính giá trị mỗi vế của phương trình: 2x + 5 = 3(x – 1) + 2.

Lời giải đáp án câu 2

2x + 5 = 2.6 + 5 = 12 + 5 = 17

3(x – 1) + 2 = 3(6– 1) + 2 = 3.5 + 2 = 15 + 2 = 17

Câu hỏi 3 ​​​​​​​

Cho phương trình 2(x + 2) – 7 = 3 – x

a) x = - 2 có thỏa mãn phương trình không ?

b) x = 2 có là một nghiệm của phương trình không ?

Lời giải đáp án câu 3

a) 2(x + 2) – 7 = 2(– 2 + 2) – 7 = 2. 0 + 7 = 0 + 7 = 7

3 – x = 3 – (– 2) = 5 ≠ 7

x = - 2 không thỏa mãn phương trình

b) 2(2 + 2) – 7 = 2.4 – 7 = 8 – 7 = 1

3 – x = 3 – 2 = 1

⇒ x = 2 có là một nghiệm của phương trình

»» Bài tiếp theo: Bài 1 trang 6 SGK Toán lớp 8 tập 2

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 1 trang 5 SGK Toán lớp 8 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
17/08/2018    03:37 AM
17/08/2018    03:37 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu