Mục lục bài học
Giải Toán Đại Số 10

Bài 1 trang 49 SGK Toán Đại số lớp 10

Xem hướng dẫn giải và đáp án bài tập 1 trang 49 sách giáo khoa Toán đại số lớp 10

Đề bài:

Xác định tọa độ của đỉnh và các giao điểm với trục tung, trục hoành nếu có của mỗi parapol.

Hướng dẫn giải bài 1 trang 49 sgk đại số lớp 10

Đáp án bài 1 trang 49 SGK Toán lớp 10

Hướng dẫn giải bài 1 trang 49 sgk đại số lớp 10
Giao điểm của parapol với trục tung là 

Hoành độ giao điểm parabol với trục hoành là nghiệm của phương trình:

Hướng dẫn giải bài 1 trang 49 sgk đại số lớp 10
 

» Xem hướng dẫn giải và đáp án bài tiếp theo: Bài 2 trang 49 SGK Đại số 10

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 1 trang 49 SGK Toán Đại số lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu