Mục lục bài học

Bài 1 trang 49 SGK Toán Đại số lớp 10

Xem hướng dẫn giải và đáp án bài tập 1 trang 49 sách giáo khoa Toán đại số lớp 10

Đề bài:

Xác định tọa độ của đỉnh và các giao điểm với trục tung, trục hoành nếu có của mỗi parapol.

Hướng dẫn giải bài 1 trang 49 sgk đại số lớp 10

Đáp án bài 1 trang 49 SGK Toán lớp 10

Hướng dẫn giải bài 1 trang 49 sgk đại số lớp 10
Giao điểm của parapol với trục tung là 

Hoành độ giao điểm parabol với trục hoành là nghiệm của phương trình:

Hướng dẫn giải bài 1 trang 49 sgk đại số lớp 10
 

» Xem hướng dẫn giải và đáp án bài tiếp theo: Bài 2 trang 49 SGK Đại số 10

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu