Mục lục bài học
Giải hóa 12

Đáp án bài 1 trang 48 sách giáo khoa hóa học 12

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 48 SGK Hóa học lớp 12

Đề bài

Ứng với công thức phân tử C4H9NO2 có bao nhiêu amino axit đồng phân cấu tạo của nhau ?

A. 3;

B. 4;

C. 5;

D. 6.

Đáp án bài 1 trang 48 sgk hóa học lớp 12

Đáp án bài 1 trang 48 sgk hóa lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
19/07/2018    16:44 PM
19/07/2018    16:44 PM
Back to top