Giải bài 1 trang 44 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 44 sách giáo khoa toán lớp 6
Mục lục nội dung

Đề bài:

Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số:

Câu hỏi bài 1 trang 44 sgk toán 6 tập 2

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 44 sgk toán 6 tập 2

Hiền Phạm (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X