Bài 1 trang 43 TBĐ Lịch sử 12

Xuất bản: 14/01/2019

Giải bài 1 trang 43 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Quan sát hình 47 trong SGK kết hợp với nội dung bài học, em hãy khoanh tròn chữ in hoa, chọn câu trả lời đúng.

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Quan sát hình 47 trong SGK kết hợp với nội dung bài học, em hãy khoanh tròn chữ in hoa, trước ý đúng trong những phương án dưới đây:

+)    Cuộc chiến đấu giam chân địch ở thủ đô Hà Nội thể hiện tinh thần của bộ đội ta

A. sẵn sàng chiến đấu
B. vì nhân dân phục vụ
C. căm thù giặc Pháp
D. dũng cảm kiên cường vì độc lập tự do của Tổ quốc

+)    Ý nào không phải là kết quả, ý nghĩa của cuộc chiến đấu ở các đô thị?

A. Đánh bại hoàn toàn âm mưu, kế hoạch đánh úp cơ quan đầu não của ta ở Hà Nội và lực lượng vũ trang ở các đô thị
B. Củng cố xây dựng lực lượng của ta về mọi mặt
C. Hoàn thành nhiệm vụ tiêu hao và vây hãm địch dài ngày trong các đô thị
D. Tạo điều kiện cho cả nước chuẩn bị kháng chiến lâu dài

Xem thêm: Bài 2 trang 43 TBĐ Lịch sử 12

Lời giải Bài 1 trang 43 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12

+)    Cuộc chiến đấu giam chân địch ở thủ đô Hà Nội thể hiện tinh thần của bộ đội ta

Đáp án: A, C, D

+)    Ý nào không phải là kết quả, ý nghĩa của cuộc chiến đấu ở các đô thị?

Đáp án: A

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM