Giải bài 1 trang 43 sgk sinh học 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 43 SGK sinh học lớp 9

Đề bài: Thế nào là di truyền liên kết ? Hiện tượng này đã bổ sung cho quy luật phân li độc lập của Menđen như thế nào ?

Trả lời:

  •  Di truyền liên kết là trường hợp một nhóm tính trạng, được quy định bởi các gen trên 1 NST, cùng phân li trong quá trình phân bào và cùng được tổ hợp qua quá trình thụ tinh.
  • Hiện tượng này bổ sung cho định luật phân li độc lập của Menđen giúp giải thích  sự hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp hay không tạo ra biến dị tổ hợp của các phép lai nhiều tính trạng nhờ đó người ta luôn có thể chọn những tính trạng tốt luôn được di tuyền kèm với nhau.

doctailieu.com
Tải về
28/08/2018    08:49 AM
28/08/2018    08:49 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top