Giải sinh lớp 12: Đáp án bài 1 trang 41 SGK sinh học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 41 sách giáo khoa sinh học lớp 12

Đề bài

Nêu điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li độc lập của Menđen.

Bài giải

Điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li độc lập của Menđen là: Các cặp alen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau thì sẽ phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử và sự tổ hợp ngẫu nhiên của các giao tử trong quá trình thụ tinh tạo nên các biến dị tổ hợp.

doctailieu.com
Tải về
Back to top