Bài 1 trang 41 SGK Hóa 8

Xuất bản ngày 14/01/2020

Bài 1 trang 41 SGK Hóa 8 được giải bởi Học Tốt giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 1 trang 41 sách giáo khoa Hóa lớp 8 phần Luyện tập

Mục lục nội dung

Bài 1 trang 41 SGK Hóa 8 được hướng dẫn cách giải và đáp án không chỉ giúp em làm tốt bài tập này mà còn nắm vững hơn các kiến thức Nguyên tố hóa học đã được học.

Giải bài 1 trang 41 SGK Hóa 8

Đề bài

Hãy tính hóa trị của đồng Cu, photpho P, silic Si và sắt Fe trong các công thức hóa học sau: Cu(OH)2, PCl5, SiO2, Fe(NO3)3.

Đáp án

Bài giải cách 1

\(\mathop {Cu}\limits^{a?} {\mathop {(OH)}\limits^I _2} \to a = \frac{{2\,x\,I}}{1} = II\)

=> Vậy Cu có hóa trị II.

\(\mathop P\limits^{a?} {\mathop {Cl}\limits^I _5} \to a = \frac{{5\,x\,I}}{1} = V\)

=> Vậy P có hóa trị V.

\(\mathop {Si}\limits^{a?} {\mathop O\limits^{II} _2} \to a = \frac{{2\,x\,II}}{1} = IV\)

=> Vậy Si có hóa trị IV.

\(\mathop {Fe}\limits^{a?} {\mathop {(N{O_3})}\limits^I _3} \to a = \frac{{3\,x\,I}}{1} = III\)

=> Vậy Fe có hóa trị III.

Bài giải cách 2

\(Cu(OH)_2\): Do nhóm \(OH\) có hóa trị I, chỉ số của \(Cu\) là 1 và chỉ số của \(OH\) là 2.

Gọi hóa trị của \(Cu\) là a, theo quy tắc hóa trị ta có: 1 x a = 2 x I => a = II .

=> Vậy \(Cu\) có hóa trị II.

\(PCl_5\): Do \(Cl\) có hóa trị I, chỉ số của \(P\) là 1 và chỉ số của \(Cl\) là 2.

Gọi hóa trị của \(P\) là b, theo quy tắc hóa trị ta có: 1 x b = 5 x I => b = V .

=> Vậy \(P\) có hóa trị V.

\(SiO_2\): Do \(O\) có hóa trị II, chỉ số của \(Si\) là 1 và chỉ số của \(O\) là 2.

Gọi hóa trị của \(Si\) là c, theo quy tắc hóa trị ta có: 1 x c = 2 x II => c = IV .

=> Vậy \(Si\) có hóa trị IV.

\(Fe(NO_3)_3\): Do nhóm \(NO_3\) có hóa trị I, chỉ số của \(Fe\) là 1 và chỉ số của \(NO_3\) là 3.

Gọi hóa trị của \(Fe\) là d, theo quy tắc hóa trị ta có: 1 x d = 3 x I => d = III .

=> Vậy \(Fe\) có hóa trị III.

Ghi nhớ

Chất được biểu diễn bằng công thức hóa học. Mỗi công thức hóa học chỉ môt phân tử của chất (trừ đơn chất A) và cho biết 3 ý về chất đó.

Hóa trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử hay nhóm nguyên tử.

»» Bài tiếp theo:: Bài 2 trang 41 SGK Hóa 8

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 1 trang 41 SGK Hóa 8. Hy vọng những bài hướng dẫn của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn giải hóa 8 chính xác và học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM