Bài 1 trang 40 Tập bản đồ Lịch sử 6

Trả lời bài 1 trang 40 Tập bản đồ Lịch sử lớp 6, Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy thực hiện các yêu cầu sau
Mục lục nội dung

Câu hỏi

Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

a. Điền các từ: Thành Vạn An, Tống Bình vào chỗ chấm (…) trên lược đồ cho đúng.

b. Tô màu đỏ vào mũi tên chỉ nghĩa quân Maio Thúc Loan tấn công và rút lui; màu xanh vào mũi tên chỉ quân Đường tiến đánh và rút chạy.

c. Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

+) Mai Thúc Loan đã chọn vùng đất nào để xây dựng căn cứ khởi nghĩa?

Ngọc Trừng (Nam Định – Nghệ An)
Mai Phụ (Thạch Hà – Hà Tĩnh)
Sa Nam (Nam Đàn – Nghệ An)

+) Nghĩa quân Mai Thúc Loan đã đánh bại quân đô hộ nhà Đường tại đâu?

Thành Hoan Châu
Thành Tống Bình
Thành Vạn An

+) Viên quân đô hộ Giao Châu của nhà Đường phải bỏ chạy về nước là ai?

Trần Bá Tiên
Quang Sở Khách
Dương Tư Húc

Xem thêm: Bài 2 trang 41 TBĐ Lịch sử 6

Lời giải Bài 1 trang 40 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 6

Hoàn thành lược đồ Bài 1 trang 40 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 6

c. Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

+) Mai Thúc Loan đã chọn vùng đất nào để xây dựng căn cứ khởi nghĩa?

Ngọc Trừng (Nam Định – Nghệ An)
Mai Phụ (Thạch Hà – Hà Tĩnh)
xSa Nam (Nam Đàn – Nghệ An)

+) Nghĩa quân Mai Thúc Loan đã đánh bại quân đô hộ nhà Đường tại đâu?

Thành Hoan Châu
xThành Tống Bình
Thành Vạn An

+) Viên quân đô hộ Giao Châu của nhà Đường phải bỏ chạy về nước là ai?

Trần Bá Tiên
xQuang Sở Khách
Dương Tư Húc

***

Để các em học sinh lớp 6 học tốt môn Lịch sử lớp 6, doctaileu.com đã tổng hợp lời giải TBĐ Lịch sử 6 cho các em để giúp các em hiểu bài và ôn luyện bài được tốt hơn. Chúc các em học tốt môn học giàu giá trị truyền thống và nhân văn này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM