Mục lục bài học
Soạn Sinh 6

Câu 1 trang 39 SGK Sinh học 6

Câu 1 trang 39 SGK Sinh 6 được hướng dẫn giải bài 1 trang 39 sách giáo khoa sinh học lớp 6: Bộ phận nào của rễ có chức năng chủ yếu hấp thụ nước và muối khoáng.

Không chỉ hỗ trợ bạn trả lời tốt câu 1 trang 39 SGK sinh 6 về bộ phận của rễ có chức năng chủ yếu hấp thụ nước và muối khoáng, những nội dung của bài viết này còn giúp bạn ôn tập lại các kiến thức đã được học của bài Sinh học 6 bài 11.

Tham khảo ngay...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bộ phận nào của rễ có chức năng chủ yếu hấp thụ nước và muối khoáng?

Câu hỏi 3 trang 39 SGK sinh 6

Bộ phận nào của rễ có chức năng chủ yếu hấp thụ nước và muối khoáng ?

Trả lời câu hỏi 3 trang 39 SGK sinh 6

  Ở rễ, bộ phận có chức năng chủ yếu là hấp thụ nước và muối khoáng là lông hút.

-    Nước và muối khoáng hòa tan trong đất. được lông hút hấp thụ, chuyển qua vỏ tới mạch gỗ.

-    Rễ mang các lông hút có chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan trong đất.

Xem thêm bài hướng dẫn trả lời câu 2 trang 39 SGK Sinh 6

   Trên đây là toàn bộ nội dung hướng dẫn trả lời câu 3 trang 39 sách giáo khoa sinh học 6. Mong rằng qua bài viết này cùng các tài liệu hướng dẫn soạn Sinh 6 của Đọc Tài Liệu sẽ giúp bạn học tốt hơn môn học này.

doctailieu.com
Tải về
24/08/2018    22:31 PM
24/08/2018    22:31 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu