Giải sinh lớp 12: Đáp án bài 1 trang 36 SGK sinh học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 36 sách giáo khoa sinh học lớp 12

Đề bài

Để cho các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% giao tử chứa alen kia thì cần có điều kiện gì?

    a) Bố mẹ phải thuần chủng.

    b) Số lượng cá thể con lai phải lớn.

    c) Alen trội phải trội hoàn toàn so với alen lặn.

    d) Quá trình giảm phân phải xảy ra bình thường.

    e) Tất cả các điều kiện nêu trên.

Bài giải

Đáp án : e

doctailieu.com
Tải về
Back to top