Bài 1 trang 35 TĐ Lịch sử 12

Xuất bản: 11/01/2019

Giải bài 1 trang 35 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy nêu những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội nước ta trong những năm 1939-1945.

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy nêu những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội nước ta trong những năm 1939-1945.

Xem thêm: Bài 2 trang 36 TBĐ Lịch sử 12

Lời giải Bài 1 trang 35 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12

* Về chính trị:

- 9-1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Pháp thực hiện chính sách thù địch với phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa.

- Pháp tăng cường vơ vét sức người, sức của, bóp nghẹt mọi quyền tự do dân chủ của nhân dân Đông Dương.

- 9 – 1940, Nhật vào miền Bắc Việt Nam, Pháp nhanh chóng đầu hàng.

- 9 – 3 – 1945, Nhật đảo chính Pháp.

* Về kinh tế - xã hội:

- Pháp thi hành chính sách Kinh tế chỉ huy.

- Nhật:

+ Buộc Pháp phải cung cấp lương thực, thực phẩm nộp tiền cho Nhật.

+ Bắt nhân dân nhổ lúa trồng đay.

-> Kinh tế ngày càng tiêu điều sơ xác, đời sống nhân dân vô cùng cực khổ.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM