Giải bài 1 trang 33 sgk sinh học 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 33 SGK sinh học lớp 9

    Tóm tắt bài viết:

Đề bài: Nêu những diễn biến cơ bản của NST qua các kì của giảm phân.

Trả lời:

-  Giảm phân là sự phân chia của tế bào sinh dục (2n) ở thời kì chín, qua hai lần phân bào liên tiếp, tạo bốn tế bào con đều mang bộ NST đơn bội (n), tức là ở tế bào con số lượng NST giảm đi một nửa so với tế bào mẹ.

Giảm phân gồm hai lần phân bào liên tiếp

- Những diễn biến cơ bản của NST qua các kì của giảm phân được mô tả trong bảng sau:

Đáp án bài 1 trang 33 sgk sinh học 9
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 1 trang 33 sgk sinh học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
26/08/2018    22:56 PM
26/08/2018    22:56 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu