Giải bài 1 trang 33 sgk sinh học 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 33 SGK sinh học lớp 9

Đề bài: Nêu những diễn biến cơ bản của NST qua các kì của giảm phân.

Trả lời:

-  Giảm phân là sự phân chia của tế bào sinh dục (2n) ở thời kì chín, qua hai lần phân bào liên tiếp, tạo bốn tế bào con đều mang bộ NST đơn bội (n), tức là ở tế bào con số lượng NST giảm đi một nửa so với tế bào mẹ.

Giảm phân gồm hai lần phân bào liên tiếp

- Những diễn biến cơ bản của NST qua các kì của giảm phân được mô tả trong bảng sau:

Đáp án bài 1 trang 33 sgk sinh học 9
 

doctailieu.com
Tải về
26/08/2018    22:56 PM
26/08/2018    22:56 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu