Bài 1 trang 31 Tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 1 trang 31 Tập bản đồ Lịch sử lớp 6, Dựa vào nội dung bài học, em hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.
Mục lục nội dung

Câu hỏi

Dựa vào nội dung bài học, em hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

+) Sau khi đánh đuổi quân đô hộ và lên ngôi vua, Trưng Vương đã:

A. Bắt tay ngay vào việc mở mạng đường sá, tích trữ lương thực để chuẩn bị kháng chiến chống quân xâm lược Hán.
A. Bắt tay ngay vào việc mở mạng đường sá, tích trữ lương thực để chuẩn bị kháng chiến chống quân xâm lược Hán.
C. Lập lại chính quyền, đóng đô ở Mê Linh, xá thuế hai năm liền cho dân và bãi bỏ các thứ lao dịch nặng nề của chính quyền đô hộ.

Xem thêm

: Bài 2 trang 31 TBĐ Lịch sử 6

Lời giải Bài 1 trang 31 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 6

+) Sau khi đánh đuổi quân đô hộ và lên ngôi vua, Trưng Vương đã:

A. Bắt tay ngay vào việc mở mạng đường sá, tích trữ lương thực để chuẩn bị kháng chiến chống quân xâm lược Hán.
A. Bắt tay ngay vào việc mở mạng đường sá, tích trữ lương thực để chuẩn bị kháng chiến chống quân xâm lược Hán.
xC. Lập lại chính quyền, đóng đô ở Mê Linh, xá thuế hai năm liền cho dân và bãi bỏ các thứ lao dịch nặng nề của chính quyền đô hộ.

***

Để các em học sinh lớp 6 học tốt môn Lịch sử lớp 6, doctaileu.com đã tổng hợp lời giải TBĐ Lịch sử 6 cho các em để giúp các em hiểu bài và ôn luyện bài được tốt hơn. Chúc các em học tốt môn học giàu giá trị truyền thống và nhân văn này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM