Bài 1 trang 30 SGK Hóa 10

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 30 Sách giáo khoa Hóa học lớp 10 tiết Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử.
Mục lục nội dung

Đề bài: Thế nào là nguyên tố s, p, d, f?

***

Trả lời câu hỏi bài 1 trang 30 SGK Hóa lớp 10

- Nguyên tố s là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp s.

- Nguyên tố p là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp p.

- Nguyên tố d là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp d.

- Nguyên tố f là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp f.

» Xem thêm bài tiếp theo: Giải Hóa 10 bài 2 trang 30 sgk

--------------------------------------------------------------------

Xem thêm hướng dẫn giải các bài tập cơ bản và nâng cao môn Hóa học 10 khác tại doctailieu.com.

Tâm Phương (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM