Bài 1 trang 30 SGK Toán 9 tập 2

Xuất bản: 08/11/2019 - Cập nhật: 25/11/2019 - Tác giả: Giangdh

Bài 1 trang 30 SGK Toán 9 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 1 trang 30 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 2.

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án bài 1 trang 30 SGK Toán 9 tập 2 mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức chương 4 phần đại số Toán 9 về hàm số y = ax2 đã được học trên lớp.

Đề bài 1 trang 30 SGK Toán 9 tập 2

Diện tích \(S\) của hình tròn được tính bởi công thức \(S = \pi {R^2}\), trong đó \(R\) là bán kính của hình tròn.

a) Dùng máy tính bỏ túi, tính các giá trị của \(S\) rồi điền vào các ô trống trong bảng sau (\(\pi ≈ 3,14\), làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

R (cm)

0,57

1,37

2,15

4,09

  S=πR ² (cm2)

b) Nếu bán kính tăng gấp \(3\) lần thì diện tích tăng hay giảm bao nhiêu lần ?

c) Tính bán kính của hình tròn, làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai, nếu biết diện tích của nó bằng \(79,5\) \({cm^2}\)

Giải bài 2 trang 30 SGK Toán 9 tập 2

Hướng dẫn cách làm

a) Thay giá trị của \(R\) vào công thức \(S = \pi {R^2}\) với \(\pi  \approx 3,14\) để tính \(S.\)

b) Dựa theo giả thiết ta tìm được bán kính mới từ đó suy ra diện tích mới và so sánh với diện tích ban đầu

c) Áp dụng công thức: \(S= \pi . R^2\). Biết \(S\)\(\pi =3,14\) thay vào tính được \(R\).

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 1 trang 30 SGK Toán 9 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) Dùng máy tính bỏ túi, tính các giá trị của \(S\) như sau:

\(\pi  \approx 3,14\) nên

+) Với \(R=0,57 \) thì  \(S=3,14 . R^2\)  \(\Rightarrow S= 3,14 . 0,57^2=1,020186 \approx 1,02.\)

+) Với  \(R=1,37\) thì  \(S=3,14 . R^2\)  \(\Rightarrow S= 3,14 . 1,37^2=5,893466 \approx 5,89.\)

+) Với \(R=2,15\) thì  \(S=3,14 . R^2\)  \( \Rightarrow S= 3,14 . 2,15^2=14,51465 \approx 14,51.\)

+) Với \(R=4,09 \) thì  \(S=3,14 . R^2\)  \(\Rightarrow S= 3,14 . 4,09^2=52,526234 \approx 52,53 \)

Ta được bảng sau:

R (cm)

0,57

1,37

2,15

4,09

S=πR² (cm2)

1,02

5,89

14,51

52,53

b) Vì bán kính tăng gấp \(3\) lần nên ta có bán kính mới sau khi tăng là: \(R'=3R\).

Khi đó, diện tích hình tròn là: \(S'=\pi . R'^2=\pi . (3R)^2=\pi . 9 R^2=9 \pi .R^2\)

\(S = \pi {R^2}\) nên \(S'=9.(\pi .R^2)=9.S\)

Vậy nếu bán kính tăng gấp \(3\) lần thì diện tích tăng \(9\) lần.

c) Biết \(S=79,5\) \(cm^2\)\(\pi =3,14\)

Ta có: \(S= \pi . R^2 \Leftrightarrow 79,5 = 3,14 . R^2\)

\(\Leftrightarrow R^2= \dfrac{79,5}{3,14} \approx 25,32\)

\(\Leftrightarrow R= \sqrt{25,32} \approx 5,03\).

Vậy \(R≈ 5,03 (cm)\)

» Bài tiếp theo: Bài 2 trang 31 SGK Toán 9 tập 2

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 1 trang 30 SGK Toán 9 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải Toán 9 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM