Bài 1 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 6

Giải bài 1 trang 28 Tập bản đồ Địa lí lớp 6, Dựa vào số liệu về lượng mưa trong năm ở TP. Hồ Chí Minh và Huế, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm ... cho đúng
Mục lục nội dung

Câu hỏi

Dựa vào số liệu về lượng mưa trong năm ở TP. Hồ Chí Minh và Huế, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) cho đúng:

a, TP. Hồ Chí Minh

-    Tổng lượng mưa từ tháng XI đến tháng IV (năm sau).................................

-    Tổng lượng mưa từ tháng V đến tháng X.....................................................

-    Tổng lượng mưa trong năm (cộng lượng mưa của 12 tháng) là.....................

-    Lượng mưa ít nhất.........................vào tháng...............................................

-    Lượng mưa nhiều nhất.........................vào tháng.........................................

-    Mùa khô ở TP. Hồ Chí Minh từ tháng ....................... đến tháng ................

-    Mùa mưa ở TP. Hồ Chí Minh từ tháng ....................... đến tháng ...............

b, Huế

-    Tổng lượng mưa từ tháng II đến tháng VII.................................................

-    Tổng lượng mưa từ tháng VIII đến tháng I (năm sau)..................................

-    Tổng lượng mưa trong năm (cộng lượng mưa của 12 tháng) là.....................

-    Lượng mưa ít nhất.........................vào tháng...............................................

-    Lượng mưa nhiều nhất.........................vào tháng.........................................

-    Mùa khô ở Huế từ tháng ....................... đến tháng ................

-    Mùa mưa ở Huế từ tháng ....................... đến tháng ...............

Xem thêm: Bài 2 trang 28 TBĐ Địa lý 6

Lời giải Bài 1 trang 28 Tập bản đồ Địa Lí lớp 6

a, TP. Hồ Chí Minh

-    Tổng lượng mưa từ tháng XI đến tháng IV (năm sau) 163 mm

-    Tổng lượng mưa từ tháng V đến tháng X 863 mm

-    Tổng lượng mưa trong năm (cộng lượng mưa của 12 tháng) là 1026 mm

-    Lượng mưa ít nhất 14 mm vào tháng 2

-    Lượng mưa nhiều nhất 160 mm vào tháng 6

-    Mùa khô ở TP. Hồ Chí Minh từ tháng XI đến tháng IV (năm sau)

-    Mùa mưa ở TP. Hồ Chí Minh từ tháng V đến tháng X

b, Huế

-    Tổng lượng mưa từ tháng II đến tháng VII 460mm

-    Tổng lượng mưa từ tháng VIII đến tháng I (năm sau) 2430mm

-    Tổng lượng mưa trong năm (cộng lượng mưa của 12 tháng) là 2890mm

-    Lượng mưa ít nhất 48mmvào tháng IV

-    Lượng mưa nhiều nhất 673 mm vào tháng XI

-    Mùa khô ở Huế từ tháng II đến tháng VII

-    Mùa mưa ở Huế từ tháng VII đến tháng I (năm sau)

***

Để giúp các em học tốt môn Dia ly lop 6 một cách dễ dàng và chuẩn bị cho cả các kì thi cuối cấp quan trọng, doctailieu.com tổng hợp và chia sẻ cho các em học sinh nội dung Giải bài tập Tập bản đồ Địa lí 6 ngắn gọn, chính xác nhất. Chúc các em học tốt môn Địa lí.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM