Bài 1 trang 23 TBĐ Lịch sử 12

Xuất bản ngày 05/01/2019

Giải bài 1 trang 23 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Dựa vào nội dung trong SGK và hiểu biết của bản thân, em hãy trả lời các câu hỏi sau

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Dựa vào nội dung trong SGK và hiểu biết của bản thân, em hãy:

a. Cho biết cừu Đôli ra đời là sản phẩm của sự phát triển trên lĩnh vực nào?

b. Cho biết những nét chính về sự phát triển của lĩnh vực đó?

Xem thêm: Bài 2 trang 24 BĐ Lịch sử 12

Lời giải Bài 1 trang 23 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12

a.

- Cừu Đôli ra đời là sản phẩm của sự phát triển trên lĩnh vực sinh học.

b.

- Về sinh học:

+ Tháng 3-1997: Tạo ra cừu Đôli bằng phương pháp sinh sản vô tính.

+ Tháng 6-2000: Công bố “Bản đồ gen người” đến tháng 4-2003 mới giải mã hoàn chỉnh.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM