Giải bài 1 trang 22 sách giáo khoa sinh học lớp 12

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 22 sách giáo khoa sinh học lớp 12

Đề bài

Đột biến gen là gì? Nêu các dạng đột biến điểm thường gặp và hậu quả của nó.

Bài giải

-    Khái niệm đột biến gen: Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen, có liên quan đến một hoặc một số cặp nucleotit.

-    Các dạng đột biến điểm:

* Đột biến thay thế một cặp nucleotit

      Một cặp nucleotit trong gen khi được thay thế bằng một cặp nucleotit khác có thể làm thay đổi trình tự axit trong protein và làm thay đổi chức năng của protein.

* Đột biến thêm hay mất một cặp nucleotit

Khi đột biến làm mất đi hay thêm vào một cặp nucleotit trong gen sẽ dẫn đến mã di truyền bị đọc sai kể từ vị trí xảy ra đột biến dẫn đến làm thay đổi trình tự axit amin trong chuỗi polipeptit và làm thay đổi chức năng của protein.

-    Hậu quả của đột biến điểm: đột biến gen có thể gây hại, có lợi hoặc trung tính. Mức độ có hại hay có lợi của gen đột biến phụ thuộc vào điều kiện môi trường cũng như tùy thuộc vào tổ hợp gen.

 

doctailieu.com
Tải về
Back to top