Đáp án bài 1 trang 22 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 22 SGK sinh học lớp 9 về kết quả F1 đối với chó lông ngắn thuần chủng và chó lông dài

Đề bài:

Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài.

P : Lông ngắn thuần chủng × Lông dài, kết quả ở F1 như thế nào trong các trườnghợp sau đây ?

a)  Toàn lông ngắn

b)   Toàn lông dài

c)   1 lông ngắn : 1 lông dài

d)   3 lông ngắn : 1 lông dài

Trả lời:

Đáp án a

Vì P lông ngắn thuần chủng →P lông ngắn mang kiểu gen đồng hợp trội →F1 đồng tính trội

Nên F1 toàn lông ngắn

Sơ đồ lai minh họa:

P tc : Lông ngắn (AA) x Lông dài (aa)

GP:          A                       a

F1:                    Aa ( toàn lông ngắn)

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 1 trang 22 sgk sinh học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
25/08/2018    12:47 PM
25/08/2018    12:47 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu