Đáp án bài 1 trang 22 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 22 SGK sinh học lớp 9 về kết quả F1 đối với chó lông ngắn thuần chủng và chó lông dài

Đề bài:

Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài.

P : Lông ngắn thuần chủng × Lông dài, kết quả ở F1 như thế nào trong các trườnghợp sau đây ?

a)  Toàn lông ngắn

b)   Toàn lông dài

c)   1 lông ngắn : 1 lông dài

d)   3 lông ngắn : 1 lông dài

Trả lời:

Đáp án a

Vì P lông ngắn thuần chủng →P lông ngắn mang kiểu gen đồng hợp trội →F1 đồng tính trội

Nên F1 toàn lông ngắn

Sơ đồ lai minh họa:

P tc : Lông ngắn (AA) x Lông dài (aa)

GP:          A                       a

F1:                    Aa ( toàn lông ngắn)

doctailieu.com
Tải về
25/08/2018    12:47 PM
25/08/2018    12:47 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu