Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Đáp án bài 1 trang 198 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 198 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

So sánh quá trình phóng xạ α và quá trình phân hạch.

Đáp án

Phóng xạ α

Phân hạch

- Tự hủy thành hạt nhân mới cùng với các hạt α (và có thể thêm ɣ ).

- Tỏa năng lượng

- Vỡ thành hai mảnh, kèm theo sự phát ra một và nơtron.

- Tỏa năng lượng

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 1 trang 198 sách giáo khoa vật lý 12 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu