Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Đáp án bài 1 trang 198 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 198 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

So sánh quá trình phóng xạ α và quá trình phân hạch.

Đáp án

Phóng xạ α

Phân hạch

- Tự hủy thành hạt nhân mới cùng với các hạt α (và có thể thêm ɣ ).

- Tỏa năng lượng

- Vỡ thành hai mảnh, kèm theo sự phát ra một và nơtron.

- Tỏa năng lượng

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu