Giải sinh lớp 12: Đáp án bài 1 trang 185 SGK sinh học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 185 sách giáo khoa sinh học lớp 12

Đề bài

Thế nào là diễn thế sinh thái?

Lời giải

Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải sinh lớp 12: Đáp án bài 1 trang 185 SGK sinh học để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu