Giải bài 1 trang 18 sách giáo khoa sinh học lớp 12

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 18 sách giáo khoa sinh học lớp 12

Đề bài

Thế nào là điều hòa hoạt động gen?

Bài giải

Điều hòa hoạt động gen là quá trình điều hòa lượng sản phẩm của gen được tạo ra trong tế bào đảm bảo cho hoạt động sống của tế phù hợp với điều kiện môi trường cũng như với sự phát triển bình thường của cơ thể.

doctailieu.com
Tải về
Back to top