Bài 1 trang 179 SGK Toán 4

Xuất bản ngày 03/02/2020 - Tác giả:

Giải bài 1 trang 179 Sách giáo khoa Toán 4: Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng - tiết Luyện tập chung.

Bài 1 trang 179 sgk Toán 4 được giải và chia sẻ với mục đích giúp các phụ huynh tham khảo cách làm, đáp án để có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và rèn luyện lại kiến thức đã học trên lớp.

Giải bài 1 trang 179 SGK Toán 4

Đề bài

Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính,...). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Giá trị của chữ số 3 trong số 683 941 là:

A. 3                           B. 300                       C. 3000                    D. 30 000

b) Trong phép nhân

\( \displaystyle\frac{{ \times \begin{array}{*{20}{r}}{2346}\\{35}\end{array}}}{{\begin{array}{*{20}{r}}{11730\,}\\{..........\,}\\\hline{82110\,}\end{array}}}\)

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 7208                      B. 7038                    C. 6928                      D. 6938

c) Phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình dưới đây ?

Câu c bài 1 trang 179 SGK Toán 4

A. \( \displaystyle{4 \over 5}\)                        B. \( \displaystyle{5 \over 9}\)                          C. \( \displaystyle{5 \over 4}\)                        D. \( \displaystyle{4 \over 9}\)

d) Số thích hợp để viết vào ô trống của:\(\dfrac{\Box}{9}= \dfrac{4}{36}\)là:

A. 1                        B. 4                              C. 9                              D. 36

e) Nếu một quả táo cân nặng 50g thì cần có bao nhiêu quả táo như thế để cân được 4kg?

A. 80                     B. 50                            C. 40                            D. 20

Hướng dẫn

a) Xác định hàng của chữ số 3 rồi xác định giá trị của chữ số đó.

b) Số để điền vào chỗ chấm chính là tích riêng thứ hai trong phép nhân đã cho, hay số cần điền là kết quả của phép tính \( \displaystyle2346 \times 3\).

c) Phân số chỉ phần đã tô màu có tử số là số ô vuông được tô màu, mẫu số là tổng số ô vuông bằng nhau.

d) Ta thấy : \(36:9=4\). Rút gọn phân số \(\dfrac{4}{36}\) bằng cách chia cả tử số và mẫu số cho \(4\).

e) Đổi \(4kg = 4000g\). Tính số quả táo để cân được \(4kg\) (hay \(4000g\)) ta lấy \(4000g\) chia cho cân nặng của một quả táo.

Bài Giải

a) Chữ số 3 trong số 683 941 thuộc hàng nghìn nên giá trị của chữ số 3 trong số 683 941 là 3000.

Khoanh vào C.

b) Số để điền vào chỗ chấm chính là tích riêng thứ hai trong phép nhân đã cho.

Ta có: \( \displaystyle2346 \times 3 = 7038\).

Vậy tích riêng thứ hai trong phép chia đã cho là \( \displaystyle7038\).

Khoanh vào B.

c) Phân số chỉ phần đã tô màu của hình vẽ là \( \displaystyle \frac{4}{9} \)

Khoanh vào D.

d) Ta có: \(\dfrac{4}{36}=\dfrac{4:4}{36:4}=\dfrac{1}{9} \)

Số thích hợp để viết vào ô trống là \(1\).

Khoanh vào A.

e) Đổi \(4kg = 4000g\).

Để cân được \(4kg\) thì cần có số quả táo là:

\(4000 : 50 = 80\) (quả)

Khoanh vào A.

Đáp án

a) Khoanh và C

b) Khoanh vào B.

c) Khoanh vào D.

d) Khoanh vào A

e) Khoanh vào A.

» Bài tiếp theo: Bài 2 trang 180 sgk Toán 4

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 1 trang 179 sgk toán 4. Mong rằng những bài hướng dẫn giải Toán 4 của ĐọcTàiLiệu sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM