Hướng dẫn giải bài 1 trang 178 ôn tập cuối năm đại số và giải tích lớp 11

Đáp án bài 1 trang 178 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11 phần bài tập ôn tập cuối năm. Chứng minh rằng: cos 2(x + kπ) = cos 2x với mọi số nguyên k

1. Đề bài

Chứng minh rằng: cos 2(x + kπ) = cos 2x với mọi số nguyên k. Từ đó vẽ đồ thị (C) của hàm số y = cos2x.

2. Đáp án - hướng dẫn giải bài 1 trang 178 ôn tập cuối năm

Đáp án bài 1 trang 178 ôn tập cuối năm SGK toán đại số và giải tích lớp 11 câu a

Đồ thị hàm số bài 1 trang 178 ôn tập cuối năm đại số và giải tích lớp 11

Đáp án bài 1 trang 178 ôn tập cuối năm SGK toán đại số và giải tích lớp 11 câu b

Anh Đức (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X