Đáp án bài 1 trang 174 sách giáo khoa sinh học 12

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 174 SGK sinh học lớp 12
Mục lục nội dung

Đề bài

Nguyên nhân của những biến động số lượng cá thể của quần thể là gì?

Lời giải

Nguyên nhân của những biến động số lượng cá thể của quần thể:

- Do những thay đổi của những nhân tố sinh thái vô sinh của môi trường (ví dụ các nhân tố sinh thái khí hậu, thổ nhưỡng,…). Trong đó, nhân tố khí hậu có ảnh hưởng thường xuyên và rõ rệt nhất. Nhiệt độ quá thấp thường gây chết nhiều động vật.

- Do thay đổi của các nhân tố sinh thái trong quần thể (ví dụ nhân tố sinh thái cạnh tranh giữa các cá thể trong cùng một đàn, số lượng kẻ thù ăn thịt…).

Hải Yến (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X