Bài 1 trang 173 SGK Lịch sử 9

Xuất bản ngày 27/02/2019 - Tác giả: Giangdh

Giải bài 1 trang 173 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 chỉ ra những thành tựu cũng như khó khăn, yếu kém của nhân dân ta sau hơn 10 năm đi lên chủ nghĩa xã hội (1976 – 1985)

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Sau hơn 10 năm đi lên chủ nghĩa xã hội (1976 – 1985), nhân dân ta đã đạt được những thành tựu chủ yếu nào và còn có những khó khăn, yếu kém gì?

Trả lời bài 1 trang 173 sgk sử 9

1. Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980):

- Thành tựu:

  • Nông nghiệp: diện tích gieo trồng tăng lên gần 2 triệu ha, nông nghiệp được trang bị thêm máy móc.
  • Công nghiệp: nhiều nhà máy được gấp rút xây dựng như nhà máy điện, cơ khí, xi măng,…
  • Giao thông vận tải: được khôi phục và xây dựng mới nhiều tuyến đường. Tuyến đường sắt thống nhất Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh hoạt động trở lại.
  • Trong công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa: Giai cấp tư bản mại bản bị xoá bỏ. Đại bộ phận nông dân đi vào con đường làm ăn tập thể, thủ công nghiệp và thương mại được sắp xếp tổ chức lại.
  • Văn hóa, giáo dục, y tế: Xoá bỏ những biểu hiện văn hoá phản động, xây dựng văn hoá mới, hệ thống giáo dục từ mầm non, phổ thông đến đại học đều phát triển. Công tác chăm lo sức khoẻ nhân dân được quan tâm.

- Hạn chế: Kinh tế nước ta mất cân đối lớn, sản xuất phát triển chậm, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, xã hội còn nhiều hiện tượng tiêu cực,...

2. Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 - 1985):

- Thành tựu:

  • Về nông nghiệp: Có bước phát triển.  Năm 1981 - 1985, sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm 4,9% so với 1.9% của thời kì 1976 – 1980. Sản xuất lương thực tăng bình quân hằng năm từ 13.4 triệu tấn trong thời kì 1976 - 1980, lên 17 triệu tấn.
  • Về công nghiệp: Sản xuất công nghiệp tăng bình quân hằng năm 9,5 % so với 0.6% thời kì 1976 – 1980. Thu nhập quốc dân tăng bình quân hằng năm là 6.4% so với 0,4 % của năm năm trước.
  • Về xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật: Hoàn thành hàng trăm công trình tương đối lớn, hàng nghìn công trình vừa và nhỏ. Dầu mỏ bắt đầu được khai thác, công trình thủy điện Hòa Bình, thủy điện Trị An được khẩn trương xây dựng, chuẩn bị đi vào hoạt động.
  • Về các hoạt động khoa học - kĩ thuật: được triển khai, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển.

- Khó khăn, yếu kém: Những khó khăn yếu kém của 5 năm trước chưa khắc phục được, mục tiêu cơ bản là ổn định tình hình kinh tế - xã hội vẫn chưa thực hiện được.

-------------

» Tham khảo thêm đáp án Bài 2 trang 173 sgk Lịch sử 9 hoặc hướng dẫn giải bài tập Lịch sử lớp 9 đầy đủ các dạng bài tại doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM