Bài 1 trang 169 SGK Lịch sử 10

Xuất bản: 19/12/2018

Giải bài 1 trang 169 Sách giáo khoa Lịch sử lớp 10: Sự nghiệp thống nhất nước Đức,... mang tính chất một cuộc cách mạng tư sản.

Mục lục nội dung

Đề bài

Tại sao nói: Sự nghiệp thống nhất nước Đức, thống nhất I-ta-li-a và nội chiến Mĩ mang tính chất một cuộc cách mạng tư sản.

Xem lại bài trước: Câu hỏi thảo luận trang 169 SGK Lịch sử 10

Giải bài 1 trang 169 SGK Lịch sử 10

Lời giải

Nói sự nghiệp thống nhất nước Đức, thống nhất I-ta-li-a và nội chiến Mĩ mang tính chất một cuộc cách mạng tư sản, vì:

- Về mục tiêu: đều nhằm thủ tiêu những tàn dư của chế độ cũ, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Về lãnh đạo: quý tộc tư sản hoá (I-ta-li-a, Đức) hoặc tư sản (Mĩ).

- Về lực lượng: được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân.

- Xu thế phát triển: xác lập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, nhanh chóng vươn lên trở thành những nước tư bản phát triển, chủ nghĩa tư bản dần trở thành hệ thống trên thế giới.

Sai lầm và chú ý:

Dựa trên các tiêu chí của một cuộc cách mạng tư sản như: mục tiêu, lãnh đạo, lực lượng, xu thế phát triển,… để đánh giá sự nghiệp thống nhất nước Đức, I-ta-li-a và nội chiến ở Mĩ có mang tính chất một cuộc cách mạng tư sản hay không?

>> Xem tiếpBài 2 trang 169 SGK Lịch sử 10

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM